2221600626 6980819137 Δελαγραμμάτικα 15 - Χαλκίδα kat.koutsafti@gmail.com